Sier nei til integreringsetat

– Jeg reagerer sterkt på at hensyn til integrering blir trukket frem av FrP som argument for å rettferdiggjøre slike forslag, sier den unge Ap-politikeren Alsabeehg overfor utrop.no.
Foto: Privat
Oslo Frp vil opprette en integreringsetat som skal følge opp innvandrerfamilier tettere og samkjøre ulike tiltak. Ap-politiker Abdullah Alsabeehg kaller tiltaket for utdatert politikk.

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen har sammen med partiets førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen, fremmet et privatforslag i Oslo bystyre om en egen integreringsetat.

Bakgrunnen er blant annet at en av fire førsteklassinger i Oslo kan ikke norsk godt nok til å starte vanlig lese- og skriveopplæring når de begynner på skolen.

– Utfordringene med gjengkriminalitet blant innvandrerungdom er voksende. Vi må gjøre en større innsats for barn som blir født i Oslo. Vi må lage en politikk slik at barn som blir født i Oslo, kan norsk når de begynner på skolen, sier Carl I. Hagen til Dagbladet.

Arbeidet med å få alle barn til å lykkes i vårt samfunn kan ikke samles under en etat.

Feil virkemidler

Oslo Aps Abdullah Alsabeehg er kritisk til forslaget. I en replikk i bystyret til privatforslaget for to uker siden kom han med råd overfor sine bystyrekolleger i Oslo Frp.

– Hva motiverte deg til å gi Frp råd i denne saken?

– Det er viktig å både utfordre og avsløre FrPs utdaterte politikk. Rådene FrP kom med til innvandrerforeldre strider med det forskere sier er fornuftig for oppdragelsen av barn i Norge, skriver Alsabeehg i en e-post til Utrop fra sitt ferieopphold.

Foreldremedvirkning?

– I din replikk i bystyret sier du at Frp må snakke med innvandrerforeldre, ikke om dem. Kunne et alternativ være at foreldre fikk medvirkning i denne etaten?

– Arbeidet med å få alle barn til å lykkes i vårt samfunn kan ikke samles under en etat. Det handler om godt samspill mellom barnehage, skole, helsesektoren, frivilligheten og andre. Foreldrene må ha en hovedrolle for oppdragelse, og samarbeidet med alle aktører som er i kontakt med deres barn. Som man sier, «det krever en landsby å oppdra et barn», men da må hele landsbyen bidra. Det er aldri slik at kun én etat, eller kun foreldrene eller kun den ene fotballtreneren som kan sikre barn og unge trygg og god oppvekst. Det er samspillet mellom alle disse som betyr noe.

– Integrering er å spille på lag

Byrådsleder Raymond Johansen er enig med Hagen i at det er et problem at barn starter på skolen uten å kunne godt nok norsk. Men noen egen etat vil han ikke ha.

– En egen integreringsetat sentralt i kommunen vil trekke disse ressursene vekk fra det dagliglivet der integreringen skal skje. Derfor støtter jeg ikke forslaget, sier byrådslederen til NTB.

Når vi spør partikollega Alsabeehg hva Oslo Ap vil gjøre videre i saken, svarer han:

– Arbeiderpartiet vil fortsatt jobbe for god integrering og spille på lag med foreldrene. Målet er å sikre god og trygg oppvekst for alle, og sikre alle best mulig framtid. Vi mener at FrPs forslag ikke vil bidra til dette.