Rapport: Norge gjør for dårlig jobb med å gi ukrainere jobb

– Norge kan gjøre en mye bedre jobb for å integrere ukrainere, sier administrerende direktør i SMB Norge Jørund H. Rytman.
Foto: SMB Norge
Myndighetene gjør en for dårlig jobb med sysselsettingen av ukrainske flyktninger i Norge, viser rapport fra SMB Norge.

– Funnene er tankevekkende, og rapporten påviser at Norge kan gjøre en mye bedre jobb, sier administrerende direktør Jørund H. Rytman i SMB Norge i en pressemelding.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har rundt 70.000 ukrainere kommet til Norge.

NyAnalyse AS har på oppdrag fra SMB Norge undersøkt sysselsettingen av ukrainske flyktninger i Norge og samfunnsgevinsten av at disse kommer ut i jobb i stedet for å motta sosialstønad.

To tredjedeler av de ukrainske asylsøkerne registrert i 2022 og 2023 er i arbeidsfør alder (18 til 65 år). Ifølge SSB er én av fem ukrainere i alderen 20–66 år som har innvandret til Norge etter Russlands invasjon, i jobb per november 2023.

I rapporten blir det anslått at en samlet årskostnad per ukrainsk flyktning ligger på 675.800 kroner i mottaksåret, som inkluderer opphold på asylmottak, ytelser, og 12 måneder deltakelse i introduksjonsprogram.

Etter introduksjonsprogrammet varierer stønad avhengig av arbeidskapasitet, familie- og bosituasjon og den enkelte persons helse. I gjennomsnitt ligger den på 262.200 kroner.

– Rapporten viser at Norge har en stor samfunnsgevinst av å bistå disse ukrainske flyktningene med å starte opp egne virksomheter, men dessverre påviser den også at de syns det er for dårlig informasjon i Norge om hvordan man starter opp egen virksomhet, legger han til.

(©NTB)