-Midtøsten påvirker nordmenns holdninger

0Shares

Han mener internasjonale hendelser skaper usikkerhet hos folk. Akman trekker også inn medias rolle og ansvar for hverdagsrasismen.

-Folk har ikke erfaring med andre folkegrupper. Det skaper frustrasjon og forvirring hos majoriteten. Holdningene kan være bevisste, men kan også skyldes usikkerhet og uvitenhet, sier Akman til Bergens Tidende.

Akman mener også at lokale myndigheter må spre kunnskap og jobbe med holdninger.

– Dagene kan bli smertefulle hvis man blir stigmatisert eller ekskludert av sine sosiale omgivelser fordi man har en annen etnisk bakgrunn.