Bedre oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere

0Shares

Dette er klart etter at organisasjonen vant UDIs anbudskonkurranse om et nytt utviklingsprosjekt. Hensikten er å utvikle metoder for å undersøke situasjonen for den enkelte enslige mindreårige. Over 400 enslige mindreårige asylsøkere er i statlige mottak, og alderen varierer fra 4 til 17 år.

– Redd Barna har god faglig innsikt og har kommet med et godt og konkret tilbud. I tillegg vil organisasjonen ha høy legitimitet i kontakten med barn og unge, sier regiondirektør Bjørn Holden i UDI.

Utviklingsprosjektet i regi av Redd Barna skal pågå i ca ett år på Østlandet og Vestlandet, og vil omfatte et utvalg på ca 100 barn. Prosjektet skal munne ut i et forslag til en permanent tilsynsordning som skal omfatte alle enslige mindreårige asylsøkere over hele landet.