– Rasisme er en trussel mot folkehelsen

– Det er like vanskelig å varsle om rasisme og diskriminering som å varsle om seksuell trakassering, mener stipendiat og lege Davina Kaur Patel ved Universitetet i Oslo.

– Vi er en gruppe på seks personer, så dette blir min versjon, sier Davina Kaur Patel.

Hun var med på å samle en liten gruppe studenter og stipendiater for et par år siden. Den ble til Arbeidsgruppe om rasisme, diskriminering og helse ved Institutt for helse og samfunn (Helsam).

Stipendiaten Patel forteller om en sterk personlig motivasjon for tematikken rasisme og diskriminering.

– Jeg er britisk med flerkulturell bakgrunn, har vært i Norge i åtte år og jobbet i helsevesenet i fire år. Jeg har selv opplevd rasisme og diskriminering og har tenkt: Er det på grunn av hudfargen min eller er det kjønnsdiskriminering, eller?

– Vet ingenting om tilfeller av rasisme blant leger

Sykepleierforbundet har vært gode til å kartlegge rasisme og diskriminering blant sine medlemmer, mener Patel. Inspirert av deres arbeid, forteller hun at arbeidsgruppa ved Helsam har vært i kontakt med Legeforskningsinstituttet, som de nå håper at skal ta inn spørsmål om dette i deres neste medlemsundersøkelse.

– Sykepleierne har kommet mye lengre i dette arbeidet. Det kan være fordi sykepleierne er mer utsatt siden de har mer pasientkontakt, i tillegg til at de er lavere i makthierarkiet på sykehuset, sier Patel.

Tony Sandset, forsker og leder for utvalg for likestilling, inkludering og mangfold (LIM-utvalget) ved Det medisinske fakultet, understreker at rasisme og diskriminering ikke er noe spesielt for universitetet, det er et fenomen på alle samfunnsområder.

Sandset viser til den nylige arbeidsmiljø-kartleggingen (ARK) ved universitetet. Der har folk rapportert om etnisk diskriminering.

– Hvert tilfelle er ett for mye (…) Som profesjonsutøvere deler kanskje leger erfaringer med andre, for eksempel lærere og sykepleiere, at de kan oppleve rasisme og diskriminering fra to parter, både fra elever eller pasienter og fra kolleger.

– Like vanskelig å varsle som seksuell trakassering

Varsling er et mer komplisert felt, mener Patel.

Hun mener at noe av det som er vanskelig med varslingssystemet er at personene man varsler om får vite at det har blitt varslet, noe som kan gjøre det lett å spore hvem som har varslet ved spesifikke hendelser.

– I praksis gjør det at det er like vanskelig å varsle om rasisme og diskriminering som å varsle om seksuell trakassering.

Les hele saken hos Kifinfo