14 millioner til ungdomstiltak

0Shares

Halvparten av midlene går til hovedstaden.

-Tiltak og prosjekter som forebygger vold, rus og rasisme skal prioriteres, understreker barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Tilskuddsordningen “Ungdomstiltak i større bysamfunn” omfatter Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Fredrikstad, Skien og Sandnes.

Formålet med ordningen er å bedre oppvekst- og levekår for ungdom i de byene som omfattes av ordningen. Den spesielle satsingen på Oslo, Bergen og Trondheim videreføres. Disse byene har siden begynnelsen på 90-tallet vært spesielt prioritert.

Pengene skal brukes til tiltak og prosjekter som retter seg mot ungdom med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Forebygging i forhold til vold, mobbing, kriminalitet, rus og rasisme er høyt prioritert. Prosjektene bør ellers rettes inn mot ungdom som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud.

Tiltak for likeverd og like muligheter for jenter og gutter, etablering av mestringsarenaer og innsats med sikte på å nå unge som er berørt av fattigdomsproblemer faller også inn under ordningen.