Skolen svikter minoritetsbarn

0Shares

Intervjuer og spørreskjemaundersøkelser er brukt for å kartlegge synspunkter. En rekke av landets lokale innvandrerorganisasjoner og kommunalt ansatte fagpersoner i 28 kommuner med høy grad av ikke-vestlige innvandrere har vurdert forhold knyttet til bomiljø, arbeidsplass og skole.

«Skolen selv bidrar til å opprettholde trakassering, latterliggjøring og utestenging av etniske minoritetselever», konkluderer rapporten, som fastslår at det er skolen som skaper mest bekymring. Dette er konklusjonen i den ferske UDI-rapporten om «Rasisme og diskriminering i Norge i 2001 – 2002».

– Skolen er barnas viktigste arena for integrering, men den klarer ikke å ivareta dette på en tilfredsstillende måte, mener assisterende UDI-direktør Manuela Ramin-Osmundsen til Aftenposten.