– Tvangsekteskap bør annuleres

0Shares

Hun sier at de involverte ofte ikke selv tør ta initiativ til å reise sak, fordi dette ofte betyr brudd med familien.

I følge Rafiq er det flere offentlige instanser som sitter inne med informasjon om kvinner som kan være tvangsgiftet- deriblant UDI.

– I de fleste tvangsgifte-sakene er noen hentet hit, og har da en egen saksbehandler i UDI, påpeker hun, og mener disse vil være sentrale observatører for å avdekke tvangsgifte.

Hun mener i følge Aftenposten slik informasjon nå bør gis Fylkesmannen, som deretter kan reise sak.