-Innvandrerbarn har rett til å velge selv

- Overgrep i kulturens navn, når dette er i strid med norske lover og regler, kan ikke aksepteres. Tvangsekteskap er et problem også i Norge og utfordringer dette medfører kan ikke møtes med lovendringer alene, sier Barneombud Trond Waage.

Barneombudet oppfordrer staten til å gi barn med innvandrerbakgrunn den samme valgfrihet som andre barn i Norge har.

Dette kommer frem i Barneombudets høringssvar til Justis- og politidepartementet angående endringer i straffeloven, som involverer en styrket innsats mot tvangsekteskap.

De norske lover og grunnleggende menneskerettigheter fastslår at barn og unge, uansett opprinnelse, har rett til å hevde sine verdier, følge kulturelle tradisjoner og praktisere sin tro. Barneombud Trond Waage påpeker at dette også er nedfelt i barnekonvensjonen.

Waage sier at tvangsekteskap blir ofte forklart med kultur, tradisjon og religion.

– Overgrep i kulturens navn, når dette er i strid med norske lover og regler, kan ikke aksepteres, sier Waage.

Barneombudet går også inn for å sette lavalderen for ekteskap til 16 år. Dette vil samsvare best med det regelverket Norge har i dag, med de fleste andre lands ekteskapsalder og ikke minst med dagens seksuelle lavalder.

– Tvangsekteskap er et problem også i Norge og utfordringer dette medfører kan ikke møtes med lovendringer alene.

– I tillegg til handlingsplaner mot tvangsekteskap er det økte fokuset i samfunnet på problemet svært viktig, sier Waage.