Knebling av tvangsgiftede?

Forslaget om å gjøre det enklere for politiet å ta ut påtale i tvangsekteskapsaker møter stor motstand.

Regjeringen ønsker å gjøre det enklere for politiet å ta ut påtale – uavhengig av om det foreligger en anmeldelse fra offeret. Også dagens lovverk gjør dette mulig, men terskelen for å gjøre dette har vært høy, og har hittil bare ført til én rettssak.

– Jeg ville aldri oppsøkt hjelp hvis jeg visste at myndighetene ville gå til anmeldelse av mine foreldre uten mitt samtykke. En anmeldelse ville bidratt til mer vold og trusler, og definitivt ha ødelagt alle mine ønsker om å komme fram til en forsoning i framtiden, sier en 22 år gammel norskkurdisk mann som lever i skjul med hjelp av Røde Kors på tredje måneden.

Les hele sakenFrykter knebling av tvangsgiftede