Straff for å tie om omskjæring

Det kan bli straffbart å unnlate å si fra dersom man gjennom sitt arbeid får kjennskap til kjønnslemlestelse.

Det framgår av et høringsnotat som Helsedepartementet sender ut i denne uken. Lovforslaget går altså lengre enn bare å oppheve taushetsplikten i slike saker.

– Vi vil understreke alvoret i dette, og håper det kan bidra til at færre jenter blir kjønnslemlestet, sier politisk rådgiver Line Henriette Hjemdal (KrF) i Helsedepartementet til Vårt Land.

Dette innebærer blant annet at imamer i muslimske trossamfunn som får kjennskap til at unge kvinner er truet av slike overgrep, skal si fra til myndighetene.

Forbudet mot kjønnslemlestelse kom i 1995, men foreløpig er ingen straffet for dette.