Jobber mor, jobber far

Når mor jobber mer enn full uke, reduserer ikke far arbeidstiden. Begge to jobber overtid, viser ny forskning ved NTNU.

–Ut fra barnets perspektiv er ikke dette noe positivt funn. Disse småbarnsforeldrene har rett og slett veldig liten tid igjen til samvær med barnet, sier Elin Kvande til Adresseavisen.

Hun har sammen med Berit Brandth ved NTNUs institutt for sosiologi foretatt undersøkelsen blant 1.400 fedre i Orkdal og Trondheim.

Det vanlige mønsteret blant småbarnsforeldre er at når far jobber mye, velger mor redusert arbeidstid. Annerledes er det når mor har en krevende jobb med mer enn 40 timers arbeidsuke. Da jobber også far mer enn normalarbeidstiden.

Undersøkelsen viser at disse hardt arbeidende småbarnsforeldrene har høy lønn. Heller ikke de tilfellene der det bare er far som jobber mye overtid, har familien dårlig råd.