Rekordmange asylsøkere bosatt i kommuner i fjor

Bosettingsstatistikken til Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at kommunene bosatte hele 8149 personer i 2002. Likevel var ikke dette nok til å dekke behovet.

I 2001 ble 6899 personer bosatt i 309 kommuner, mens i 2002 ble 8149 personer bosatt i 296 kommuner. Da er de familiegjenforente regnet med. Dette gir i gjennomsnitt 22 personer per kommune i 2001 mot 28 personer i 2002.


Det var ved årsskiftet 1668 personer som ventet på å bli bosatt i en kommune. 1252 av disse hadde ventet mindre enn 6 måneder, mens 416 personer hadde ventet i mer enn 6 måneder etter positivt vedtak om opphold i Norge.


Tabellen viser de ti beste kommunene i fjor. Det er verdt å merke seg at størst i antall ikke nødvendigvis betyr beste rangering.De ti beste kommunene til å bosette per innbygger i 2002


RANGERING


NAVN


ANTALL
BOSATTE


ANTALL


INNBYGGERE


ANDEL AV
BEFOLKNING (%)


1


LAVANGEN KOMMUNE


19


1 050


1,81


2


ALSTAHAUG KOMMUNE


112


7 434


1,51


3


VADSØ KOMMUNE


86


6 120


1,41


4


HÆGEBOSTAD KOMMUNE


21


1 602


1,31


5


MIDSUND KOMMUNE


24


1 956


1,23


6


GJEMNES KOMMUNE


32


2 627


1,22


7


VESTRE SLIDRE KOMMUNE


26


2 269


1,15


8


SKJERVØY KOMMUNE


28


3 014


0,93


9


VEGÅRSHEI KOMMUNE


17


1 831


0,93


10


FYRESDAL KOMMUNE


12


1 333


0,90

         

De ti beste kommune til å bosette i antall bosatte i 2002


RANGERING


NAVN


ANTALL
BOSATTE


ANTALL
INNBYGGERE


ANDEL AV
BEFOLKNING (%)


211


OSLO KOMMUNE


776


512 589


0,15


226


BERGEN KOMMUNE


316


233 291


0,14


159


TRONDHEIM KOMMUNE


298


151 408


0,20


100


KRISTIANSAND KOMMUNE


217


73 977


0,29


193


STAVANGER KOMMUNE


187


109 710


0,17


221


BÆRUM KOMMUNE


143


101 497


0,14


147


DRAMMEN KOMMUNE


118


55 862


0,21


106


BODØ KOMMUNE


116


41 760


0,28


2


ALSTAHAUG KOMMUNE


112


7 434


1,51


152


SANDNES KOMMUNE


112


54 929


0,20