Vil ha politi på rasismekurs

Nå vil UDI sende politiet på kurs i å forstå forskjellen på vanlige nabokrangler og etnisk diskriminering.

Utlendingsdirektoratets (UDI) rapport ”Rasisme og diskriminering” viser at det er relativt få tilfeller av diskriminering i norske bomiljøer, men de sakene som er, er til gjengjeld grove.

En av de sentrale konklusjonene i rapporten er at politiet må lære seg forskjellen på en ordinær nabokrangel og etnisk trakassering. UDI foreslår derfor å sende politifolk på kurs for at lovens lange arm skal kunne se om nabokonfliktene dreier seg om den høye hekken eller om hudfargen.

Retningslinjer for arbeid mot etnisk trakassering i bomiljøer bør inngå i politiets arbeidsinstruks. Slik skal det skapes tillit mellom politi og innvandrergrupper, foreslås det.