En av ti norske unger er altfor tjukke

0Shares

–Sammenhengen mellom overvekt og økt dødsrisiko i
voksen alder er tydelig, og den kommer tidlig. De som var overvektige i ungdomsårene, faller allerede i 20-30-årsalderen hyppigere fra enn normalvektige, konstaterer forsker Anders Engeland ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Engeland har sett på tall fra høyde- og vektmålinger som omfatter rundt 227.000 norske jenter og gutter. Undersøkelsen viste at dødeligheten øker med 25 prosent ved overvekt. Når det er snakk om fedme øker dødeligheten senere i livet med 114 prosent for kvinner og 125 prosent for menn.

11 prosent av alle tenåringer i Nord-Trøndelag overvektige, dersom en definerer dette som en kroppsmasseindeks på høyere enn 25. Samme situasjonen er for andre steder i landet også.