Færre ulykker med 100 km/t som fartsgrense

0Shares

For nye E6 sør for Oslo fra Vassum til Østfold-grensen er antallet ulykker gått ned med mellom 10 og 15 prosent i fjor, skriver Aftenposten.

–I løpet av hele fjoråret var det bare en dødsulykke på strekningen, opplyser Finn Harald Amundsen, leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet.

Han forklarer nedgangen i ulykkene med at farten på veiene er mer tilpasset det nivået trafikantene selv mener er naturlig.

På nye E18 rundt Holmestrand har det ikke vært en eneste dødsulykke siden den nye motorveistrekningen med fartsgrense på 100 kilometer i timen ble åpnet i 2002.