Irakiske asylsøkere får redusert støtte

Alle irakere som har fått avslag på sin asylsøknad om opphold i Norge, er inntil videre løst fra plikten om å forlate landet. Men hjelpen til livsopphold blir likevel redusert som om utreisefristen var løpt ut.

For den enkelte innebærer det en reduksjon i støtten på 1.135 kroner i måneden, skriver Nationen.

De aller fleste norske asylmottak driver etter prinsipper om selvhushold, som vil si at beboerne selv må kjøpe og inn og tilberede mat.

Leder i Senterpartiet, Åslaug Haga, ser ikke bort ifra at redusert støtte kan føre til et press på irakere i mottak om å forlate landet. Hun varsler at partiet vil ta den økonomiske situasjonen og statusen til Irak-flyktninger i Norge opp med regjeringen.