Krever asyl til lesbiske Sima

0Shares

Høyesterettsjustisiarius i Iran uttalte i 2002 at ”homoseksuelle skal deles i to med et sverd, enten ved at hodet fjernes fra kroppen eller de skal deles i to fra toppen”.

Henrettelser av homofile i Iran er dokumentert gjennom hele 90 tallet.

Norske myndigheter tviler ikke på at Sima er lesbisk, men de mener at hun får la være å leve som det, så vil det ikke være et problem for henne i Iran.

Kvinnefronten krever i et brev til UDI at lesbiske kvinner må få rett til asyl i Norge når de har flyktet fra land der lesbiske blir forfulgt. Norge har i tråd med flyktningekonvensjonen anerkjent at man kan få rett til asyl hvis man opplever forfølgelse på grunn av sin seksuelle orientering, mener Hanne Johansen og Ingvild Sand.

“Vi krever at kommunal- og regionalminister Erna Solberg gjør dette klart for byråkratiet i Utlendingsnemda og i Utlendingsdirektoratet, og at flyktningkonvensjonen etterleves,” heter det i brevet til UDI.