Kamp mot rasisme viktig for å avskaffe straffrihet

0Shares

Diskriminering er virkeligheten for mange mennesker med tilhørighet til etniske eller nasjonale minoriteter i Russland, advarer Eide. På FNs internasjonale dag mot diskriminering 19. mars lanserer Amnesty International rapporten “Dokumenty! Discrimination on the grounds of race in the Russian Federation”.

– Menneskerettighetene er og har vært under alvorlig press i hele verden, også i Russland, siden 11. september 2001. I situasjoner med økt spenning slik vi nå opplever er etniske minoriteter, flyktninger og internt fordrevne særlig utsatt. Staten må ta ansvar for å verne om rettighetene til alle borgere.

Amnesty Internationals Russland-rapport kommer med eksempler fra de tallrike sakene organisasjonen har blitt gjort oppmerksom på og som illustrerer organisasjonens bekymringer:

*Afrikanske studenter og etniske tadsjiker bankes opp av skinheads og får ikke oppreisning når politiet ikke handler hensiktsmessig.

*Mesketere blir nektet å registrere seg og får vilkårlig ikke anerkjennelse som russiske borgere – dette har ført til brudd på en hel rekke grunnleggende rettigheter som for eksempel bevegelsesfriheten.

*Etniske tsjetsjenere blir utsatt for vilkårlig dokumentkontroll og arrest.

*Rasistiske angrep på jøder og romanifolket.

– Selv om bevegelsen for antirasisme og toleranse er ny i det russiske samfunnet, er den i vekst og består av menneskerettighetsorganisasjoner, etniske minoritetsgrupper, innvandrerorganisasjoner, antinazistiske bevegelser og sosiale forskningsgrupper, sier Alexander Ossipov fra menneskerettighetssenteret “Memorial”. – Gradvis mestrer de fremgangsmåter for overvåking, strategiske rettstvister, rettslig og ikke-rettslig bistand og bevisstgjøringskampanjer, og forstår viktigheten av samordning, delte oppfatninger og felles strategier.

– At de som begår, oppfordrer til, eller tolerer rasistiske overgrep ikke blir stilt til ansvar forverrer problemet regelmessig og skaper et klima med straffrihet for de skyldige i slike overgrep, sier Petter Eide.

Amnesty Internationals rapport “Dokumenty! Discrimination on grounds of race in the Russian Federation” avsluttes med en rekke anbefalinger til den russiske regjeringen og det internasjonale samfunnet med det mål å øke respekten i landet for alle menneskers rett til frihet fra rasediskriminering. Den blir publisert som et ledd i Amnestys verdensomspennende kampanje mot menneskerettighetsbrudd i Russland.