Asylsøkeres fingeravtrykk

0Shares

Kripos har i dag et eget register, det såkalte utlendingsregisteret, med fingeravtrykk av utenlandske statsborgere som søker opphold i Norge. Etter dagens regler kan ikke politiet søke i dette registeret når de har fingeravtrykk som er avsatt på åstedet for en forbrytelse.

Men nå foreslår Regjeringen i følge Aftenposten en endring i utlendingsloven som gir politiet adgang til slike søk, dersom man etterforsker en forbrytelse med strafferamme på mer enn seks måneders fengsel.

-Regjeringen vil gi politiet et nytt virkemiddel for å bekjempe organisert, internasjonal kriminalitet, sier kommunalminister Erna Solberg. Hun henviser til at politiet i Sverige, Danmark og Finland allerede har en slik adgang.