160 millioner til Irak fra Norge

Av disse midlene er 130 millioner utbetalt til FN, Røde Kors-systemet og norske frivillige organisasjoner, mens 30 millioner er avsatt til umiddelbare humanitære behov.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har anmodet nabolandene til Irak om å holde grensene åpne, og det pågår oppbygging av flyktningleire i grenseområdene. UNHCR planlegger for å kunne ta imot flyktninger fra Irak. For øvrig har den norske utlendingsforvaltningen beredskapsplaner som kan tas i bruk.