Utvisning fra Schengen-området

En utlending skal kunne utvises fra Norge når et annet Schengen-land har vedtatt å bortvise eller utvise en utlending på grunn av brudd på landets utlendingslov.

Regjeringen foreslår endringer i utlendingsloven som følge av Schengen-samarbeidet. Forslagene kommer som en følge av et EU-direktiv om gjensidig anerkjennelse av avgjørelser om utsendelse av tredjelandsborgere.

– Når vi har et felles område i Europa uten personkontroll på grensene, er det viktig med felles tiltak som dette for å unngå at personer stikker seg unna gjennomføring av utsendelsesvedtak, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Målet må være at vi kan anerkjenne og effektuere en avgjørelse om utsendelse truffet av et annet Schengen-land.

Direktivet pålegger Schengen-landene å innrette nasjonal lovgivning slik at myndighetene har mulighet, men ingen plikt til å anerkjenne et annet Schengen-lands avgjørelse om utsendelse. Avgjørelser som tas skal iverksettes i samsvar med nasjonal lovgivning.

I fjor sommer sendte Kommunaldepartementet slike lovendringer på høring. Regjeringen har vedtatt å ikke fremme slike lovendringer nå, blant annet på grunn av uklarhet om hvordan andre land gjennomfører denne delen av direktivet. Høringsutkastet møtte på dette punktet en rekke prinsipielle og lovtekniske innvendinger. For å forberede det videre arbeidet har Kommunalministeren bedt om at det nedsatte utlendingslovutvalget behandler denne delen av EU-direktivet.