Kost og losji-avslag vil skape kriminalitet

Både politikere og politiet reagerer på Utlendingsdirektoratets (UDI) forslag om å frata østeuropeiske asylsøkere kost og losji hvis de ikke får innvilget asyl.

Politi og politikere er redd for at økt kriminalitet kan bli et av resultatene hvis asylsøkere som har fått avslag fratas tilbudet om kost og losji ved norske mottak.

– Frykten for at noen av dem vil ty til kriminelle handlinger er utvilsomt reell. Samtidig er det rart at staten skal betale for at disse menneskene bor i Norge. De har fått avslag på søknadene sine, sier leder av Politiets fellesforbund, Arne Johannessen til Aftenposten.

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti tror forslaget vil skape flere problemer enn det løser, mens Fremskrittspartiet støtter forslaget fra UDI.

Dette skrives i lederartiklene:

Ubegrunnete asylsøknader
Utreise etter asylavslag
Uklokt asylforslag