Hvem er innvandrere?

SSBs definisjon av innvandrer er en person som er utenlandsfødt eller født av to utenlandsfødte foreldre. I motsetning til for eksempel Nederland har Norge valgt som sin offisielle regnemåte ikke å ta med tredje generasjons innvandrer.

SSB-forsker Lars Østby forklarer til VG at en av grunnene er at det må være grenser for hvor lenge en innvandrer er en innvandrer.

Det betyr at når en norskfødt jente med innvandrerbakgrunn gifter seg arrangert med en fetter fra landsbygda i Pakistan, så regnes deres barn ikke med i innvandrerstatistikken. Men realiteten er at barn i slike såkalte henteekteskap ofte er i samme situasjon som 2. generasjons innvandrere – nettopp fordi en av foreldrene er 1. generasjons innvandrer.

Les hele saken i VG: Frykten for tallene