Kongefamilien går med overskudd

I den historiske, første årsberetningen for Det Kongelige Slott går det fram at regnskapet til Kronprinsparets sekretariat viser et overskudd på 725.000 kroner. Beretningen ble lagt fram på Slottet i Oslo i dag.

–Resultatet er satt av til anskaffelse av bil og fremtidige driftsoppgaver, heter det i årsberetningen.

Årsregnskapet for Den Kongelige Civiliste er gjort opp med et årsresultat på 1,6 millioner kroner. Disse pengene skal brukes til kjøp av biler, datautstyr og feiringen av Slottets 100-årsjubileum i 2005 og 2006.

Åpent Slott, som er Slottets turistavdeling, hadde et resultat på vel 400.000 kroner.

Ellers går det fram av årsberetningen at Kongefamilien hadde 155 offisielle oppdrag. 77 av oppdragene var i Oslo, 48 i andre kommuner og 24 i utlandet.