Lanserer norsk–tamil ordbok

Lørdag 12. april blir den første nettbaserte norsk–tamilske ordboken i en serie for minoritetsspråklige elever lansert. Bak den står fagmiljø ved Universitetet i Bergen.

Det er HIT-senteret ved UiB som har utviklet den illustrerte norsk–tamilske ordboken på oppdrag fra Læringssenteret. Nett-ordboken vil være til hjelp for en stor og sammensatt målgruppe.

Mange minoritetsspråklige grupper i Norge mangler ordbøker fra norsk til sine respektive morsmål. Årsaken er at mange språkgrupper er så små at det ikke eksisterer et tilstrekkelig markedsgrunnlag for utvikling og utgivelse av kommersielle ordbøker for disse språkene i Norge. Dette var bakgrunnen for at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet besluttet å starte det norske LEXIN-prosjektet på midten av 1990-tallet, ifølge Universitetet i Bergen.

– Ordbøkene vil bli viktige redskap både for dem som skal lære seg norsk, men også for dem som sliter med morsmålet, har Dhayalan Velauthapillai tidligere uttalt til På Høyden. Han er tilknyttet HIT-senteret som oversetter i LEXIN-prosjektet.

Velauthapillai er egentlig fysiker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, men har alltid vært språkinteressert. Tidligere har han oversatt tre ordbøker fra norsk til tamilsk. På fritiden er han også rektor for en tamilsk lørdagsskole her i byen. Han vet derfor godt hvor skoen trykker.

– Mange innvandrere sliter med er å skjønne hva som ligger i de norske begrepene, sier han og forklarer at det som er fint med LEXIN-serien er at den ikke bare er snakk om rene oversettelser.

– Her finnes ordene plassert i setninger, med eksempler på bøyning. Det er også gitt forklaringer på idiomer, som er veldig viktige for å kunne forstå norsk kultur. Tenk for eksempel på et uttrykk som «helt på jordet». Hva betyr egentlig det?

I slike tilfeller har Velauthapillai arbeidet med å finne et uttrykk med tilsvarende betydning på tamilsk. Eller forklart det hvis det ikke finnes tilsvarende uttrykk.

Lanseringen av den nettbaserte norsk–tamilske ordboken finner sted på Møhlenpris skole lørdag 12. april kl. 12.00