50% oppslutning for NRK

Vel to millioner nordmenn over ni år har hørt på NRK hver eneste dag siden årsskiftet, skriver Kampanje.

NRKs radiokanaler hadde en daglig oppslutning på 50,7 prosent i første kvartal i år.

NRK økte dermed sin oppslutning blant radiolytterne med 3,7 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor.

NRK P1 hadde en daglig oppslutning på 36,4 prosent i første kvartal i år, nøyaktig det samme som i tilsvarende periode i fjor.

P2 har økt sin daglige lytteroppslutning med 0,7 prosentpoeng. Med en oppslutning på 7,4 prosent, eller nesten 295,000 lyttere. Kanalen har nesten like mange lyttere som Petre.

P4 får en daglig oppslutning på 25,4 prosent, en nedgang på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med første kvartal i fjor.