Kritisk til skjerpet underholdskrav ved gjenforening

0Shares

-Vi anser at forslaget er i strid med prinsippet om familiens enhet, som må anses som en grunnleggende bestanddel av den internasjonale flyktningbeskyttelsen. Dersom det er riktig som vår erfaring tilsier, nemlig at den strenge norske asylpraksisen innebærer at flyktninger nektes den anerkjennelse etter FNs Flyktningkonvensjon som de har krav på, vil forslaget i praksis innebære at Norge i desto større grad bryter sine forpliktelser etter konvensjonen, skriver NOAS i et brev til Kommunal- og regionaldepartementet.

Organisasjonen påpeke at det i flertallet av tilfellene er snakk om personer som ikke kan gjenforenes med ektefelle og/eller barn i hjemlandet. Familiegjenforening i Norge er dermed eneste anledning til å se ektefelle og barn igjen.

Videre skriver organisasjonen:

“Samtidig har Norge lenge hatt en svært lav innvilgelsesrate for asyl. UDIs statistikk viser at det i 2002 kun var 332 personer (2%) som fikk asyl. Det er etter vår erfaring en klar risiko for at dette innebærer at personer nektes den rett de har krav på etter Flyktningkonvensjonen. Ettersom opphold på humanitært grunnlag de senere årene har medført tilnærmelsesvis samme rettigheter som asyl (med noen unntak), har dette i praksis ikke hatt vesentlige negative konsekvenser for den enkelte. Når Departementet nå innskrenker rettighetene som følger med opphold på humanitært grunnlag, er det derimot vår vurdering at dette i praksis innebærer at flyktninger nektes en grunnleggende rett.”