Reiseråd India og Pakistan

Utenriksdepartementet fraråder reiser til delstaten Jammu og Kashmir med unntakelse av Ladakh.

Pakistan:

Utenriksdepartementet ber om at nødvendigheten av reiser til Pakistan vurderes nøye. Norske borgere som oppholder seg der bør utvise aktsomhet og oppfordres til å registrere seg på ambassaden i Islamabad.