Faktaark om tillatelser på flere språk

UDI har laget faktaark om de tillatelsene som gis på flere språk.

Fakta ark om arbeidstillatelse, familiegjenforening, statsborgerskap, oppholdstillatelse for studenter , bosettingstillatelse, asyl og visum foreligger nå på følgende språk: Arabisk, bulgarsk, bngelsk, estisk, fransk, latvisk litausk, polsk, rumensk, russisk, serbokroatisk, somali spansk, tysk og urdu.

Gå til oversikt siden: Faktaark på flere språk