Flyktninger som vil hjem bør få mer trygghet

Nær 30 prosent av flyktningene som har reist tilbake til sine hjemland frivillig de siste tolv årene, har flyttet tilbake til Norge igjen.

Forskere ved SINTEF har vurdert årsakene til dette, og i en rapport foreslått bedre ordninger for å hjelpe flyktningene som ønsker seg tilbake til hjemlandet, skriver Adresseavisen.

Alle flyktninger som reiser fra Norge får i tillegg til pengestøtte en angrefrist som gjør det mulig å komme tilbake innen to år.

Spesielt for de eldre og syke flyktningene kan det by på problemer å reise hjem. De faller ofte mellom to stoler og har sjelden rett til pensjon i hjemlandet.

I likhet med Danmark og Nederland bør Norge bidra til at hjemvendte flyktninger får trygdeytelser i hjemlandet. Da er det ikke snakk om et norsk nivå, men nok til å greie seg, sier Berit Berg ved SINTEF IFIM.

UDI vil nå vurdere tiltakene som SINTEF-rapporten foreslår.