Flyktninger som vil hjem bør få mer trygghet

0Shares

Forskere ved SINTEF har vurdert årsakene til dette, og i en rapport foreslått bedre ordninger for å hjelpe flyktningene som ønsker seg tilbake til hjemlandet, skriver Adresseavisen.

Alle flyktninger som reiser fra Norge får i tillegg til pengestøtte en angrefrist som gjør det mulig å komme tilbake innen to år.

Spesielt for de eldre og syke flyktningene kan det by på problemer å reise hjem. De faller ofte mellom to stoler og har sjelden rett til pensjon i hjemlandet.

I likhet med Danmark og Nederland bør Norge bidra til at hjemvendte flyktninger får trygdeytelser i hjemlandet. Da er det ikke snakk om et norsk nivå, men nok til å greie seg, sier Berit Berg ved SINTEF IFIM.

UDI vil nå vurdere tiltakene som SINTEF-rapporten foreslår.