Krangler om tvangsgiftepenger

Nylig offentliggjorde Barne- og familiedepartementet sin liste over organisasjoner som får støtte til krisehjelp, og på denne står ikke Mira-senteret oppført.

Minoritetskvinners egne organisasjoner blir ikke vist tillit i deres arbeid mot tvangsekteskap, mener Mira-senteret.

Meltem Safak Lundsten mener i følge Dagsavisen at organisasjoner drevet av innvandrerkvinner flere ganger er blitt oversett i sitt arbeid mot tvangeekteskap i Mira-senteret.

Til sammen 13 organisasjoner har søkt om midler til innsats mot tvangsekteskap. Aktører som ikke har fått støtte til krisehjelp, har mulighet til å få støtte til forebyggende arbeid, men disse er under behandling.

Mira-senteret mener krisehjelp og forebyggende arbeid må gå hånd i hånd, ikke separat.

Det er Stiftelsen Internasjonalt Hus, Selvhjelp for flyktninger og innvandrere (SEIF) og Drammensprosjektet som deler bevilgningen på 1,3 millioner kroner.

Eva Khan i Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS)påpeker at heller ikke Nettverksgruppa til ORKIS – som har samme målsettinger som Mira-senteret – fikk støtte til krisehjelp.

Ekspedisjonssjef Haktor Helland i BFD forstår heller ikke kritikken fra Mira-senteret.

– Vi har full tillit til Mira-senteret og minoritetskvinners innsats mot tvangsekteskap, men senteret har ikke jobbet primært med krisehjelp. Det er for øvrig knyttet innvandrerkvinner til SEIF og ORKIS, sier Helland.