Innvandrere bor dårlig

0Shares

Rundt halvparten av dem som har det vanskeligst i Oslo og Akershus, bor dårlig.

Så mange som en av fire i gruppene ikke-vestlige innvandrere, fattige og sosialklienter i Oslo og Akershus oppgir at de har svært dårlige boforhold. Det fremgår av en levekårsundersøkelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget for Kommunal- og regionaldepartementet.