Norgske ingeniørsoldater til Irak

Regjeringen melder inn et ingeniørkompani til stabiliseringsstyrken som skal utplasseres i Irak før sommeren. Dette bekrefter utenriksminister Jan Petersen (H) overfor NTB.

–Jeg fikk den tilslutningen jeg ønsket. Realitetene i saken er klarert med Stortinget. Norge vil delta med et ingeniørkompani, og stabiliseringsstyrken kommer til å være i overensstemmelse med folkeretten. De gjenstående juridiske spørsmålene løser vi, det er jeg ikke bekymret for, sier Petersen.

Samtlige partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, stilte et ufravikelig krav om at en slik stabiliseringsstyrke må ha forankring i folkeretten dersom det skal bli aktuelt for Norge å delta. Dette betyr enten et nytt vedtak i FNs sikkerhetsråd eller en forespørsel fra en internasjonalt anerkjent overgangsregjering.

En norsk kontingent vil trolig ligge på 100-150 mann, men ingen spesialstyrker av den typen som har lett etter terrorister i Afghanistan.