– Straff mot tvangsekteskap hjelper ikke

0Shares

Thorkildsen har gjennom sitt arbeid i SVs kvinnepolitiske utvalg vært spesielt opptatt av innvandrerkvinnenes situasjon. Hun er ikke imponert over Regjeringens ensidige fokus på å heve strafferammene for tvangsekteskap.

Økte strafferammer forhindrer ikke tvangsekteskap. Dette er et tiltak som er typisk for denne regjeringen, og det frustrerer meg, sier Thorkildsen.

Poenget for SV-politikeren er at man klarer å finne ut hvem som trues med eller er utsatt for tvangsekteskap, og at de får hjelp.

– Vi foreslo blant annet opprettelse av kriseboliger, krisetelefon, fosterhjem, støtte til frivillige organisasjoner. Men forslagene våre koster penger og fikk ikke gjennomslag. Alt ble nedstemt, forklarer Thorkildsen.