Jonstad listetopp hos Kleppe

0Shares
Tor Bach
Latest posts by Tor Bach (see all)

Oddbjørn Jonstads kandidatur for Demokratene styrker inntrykket av at Vidar
Kleppe har stilt seg i spissen for det som blir førstevalget for nazister
og rasehatere ved årets kommunevalg. Etter at han ble ekskludert fra
Fremskrittspartiet gikk Oddbjørn Jonstad ut og proklamerte dannelsen av
Norsk Folkeparti. Han fikk raskt tilslutning fra en klikk høyreekstremister
i Buskerud, men ellers uteble suksessen.

Etter en tid ble Jonstad kontaktet av en annen gruppering på politisk
ørkenvandring, nemlig Nasjonalalliansen, som ble det nye navnet på Hvit
Valgallianse etter at en hel rekke smågrupper og Kjell Tore Vogslands
Forente Nasjonalister overtok partiet da Jack Erik Kjuus trakk seg tilbake.
Jonstad ble leder da Nasjonalalliansen og Norsk Folkeparti slo seg sammen,
og hans lederstil var preget av klovneaktige utspill og elendig organisering.

Jonstads allianse med Vogsland ble kortvarig, og de to har omtalt hverandre
i bitre ordelag etter at de to partiene splittet seg igjen. I dag er
Oddbjørn Jonstad i følge Brønnøysundregisteret leder for Norsk Folkeparti.
Med seg i styret har han blant annet Nasjonalt Folkepartis tidligere leder,
Jan Ødegaard. Ødegård var leder for Nasjonalt folkeparti. Dengang Arne
Myrdal og kumpanen Fred Skauen, planla å bombe et asylmottak på Tromøya,
ble dette drøftet på et julebord hjemme hos ødegård. I 1985 ble Ødegård
dømt til 3 års fengsel, bla. For delaktighet i et bombeattentat mot en
moské i Oslo. Etter dette har vi ikke hørt særlig mye fra ham.

Naziseremonier
Et annet av styremedlemmene i Norsk Folkeparti er i følge
Brønnøysundregisteret Lajla Charlotte Moe fra Drammen. Moe er en av de
særdeles få mødre som har valgt å delta i seremonien når Tore Tvedt, leder
for den bisarre Vigrid-sekten, utfører sine selsomme dåpsritualer. Dette
skjedde da Moes sønn, Tony, ble døpt med svingende sverd under en seremoni
i januar i fjor. Hun har flere ganger utmerket seg gjennom grovt rasistiske
innlegg på Internett. Moe er ikke den eneste av Jonstads nære medarbeidere
som deltar i naziaktiviteter. Esom også er aktiv i Norsk Folkeparti er
nemlig Arne Nesset. Nesset var en av stifterne i Erik Blüchers Norsk Front.
I 1981 ble Nesset arrestert på Taiwan og siktet for ammunisjonssmugling.
Blant annet skal han ha vært i besittelse av forbudte dumdumkuler. I 1985
ble Nesset fører for det daværende Nasjonalt Folkeparti, under Erik
Blüchers overoppsyn.

Med slike forbundsfeller, og med en så høy profil som Jonstad har hatt i
mange høyreekstreme sammenhenger, må det være umulig for folk som Vidar
Kleppe å ikke vite hvem de har som førstekandidat i Oppegård. For Vidar
Kleppe later det dermed ikke til at det er noe problem at folk som pleier
omgang med bombemenn og våpensmuglere fronter demokratene. Tar man i
betraktning tidligere avsløringer her i Monitor av hva slags folk som nå
fylkes under Vidar Kleppes faner (Se egen sak), ser vi faktisk konturene av
det som kan bli det nye ekstremistpartiet i Norge.

Underkjente lister
Veien til valgsuksess er fortsatt tornefull for Oddbjørn Jonstad.
Valgstyret i Oppegård har nemlig underkjent Demokratenes valgliste fordi en
kandidat har bedt om å bli fritatt av helbredsgrunner, mens en annen har
d0okumentert medlemsskap i Arbeiderpartiet. Jonstad har dermed et par ukers
frist på seg til å finne nye kandidater før Demokratene får godkjent sin
valgliste i kommunen hvor utenriksminister Jan Petersen en gang var
ordfører.