Ingen skal motsi oss

0Shares

Nye holdninger i innvandringsspørsmål nedfeller seg stadig i nye politiske standpunkter og restriktive lovforslag. Meget sterke følelser er satt i sving. Kadra-saken og Fadime-saken blir oftest nevnt som katalysatorer for disse endringene.

På samme tid som disse to sakene fant det sted to hendelser av svært forskjellig omfang: På verdensbasis skapte terrorangrepene 11. september 2001 et tidsskille. På hjemlige fronter befestet “imam-saken” et klimaskifte i den norske offentligheten.

“Avsløringene” kom i ett sett, og en del meget viktige glidninger i massemedienes arbeidsmetoder og folks forståelse av det flerkulturelle Norge kunne finne sted og installere seg nesten umerkelig.

Les hele saken: Nå skal ingen motsi oss