Støtte til irakere som reiser hjem

0Shares

I tillegg foreslås det at selve reisen dekkes. Dette gjelder både de som har fått avslag, og de som har en søknad til behandling. Støtten er tidsbegrenset og forutsetter at de reiser hjem før en utreisefrist, som foreløpig er satt til 1. september i år. Fristen vil bli vurdert fortløpende, i lys av utviklingen i Irak.

– Vi er innstilt på å stille opp for de irakerne som nå vil reise hjem, og vi vil derfor gi en ekstraordinær støtte, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Normalt får ikke asylsøkere, eller personer med avslag, støtte utover betalt hjemreise hvis de ikke har egne midler. Et unntak ble gjort for kosovo-albanerne. Støtten var også den gang tidsbegrenset.

– For irakere med en ikke avgjort asylsøknad vil det etter den generelle utreisefristen være en forutsetning for støtten at de reiser innen en måned etter endelig vedtak. Vi vil be Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om å prioritere disse sakene, sier Erna Solberg.

De som har en oppholdstillatelse, vil som tidligere få 15 000 kroner per person i tilbakevendingsstøtte. – I tillegg vil de få økt støtte til transport av bagasje. Mens de tidligere fikk dekket utgiftene til 40 kg, vil de nå kunne ta med seg 70 kg, sier Solberg.

Disse tiltakene vil være en del av Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett, og bli behandlet av Stortinget før sommerferien.