Ja, også vi elsker 17.mai

Forsker mener at den flerkulturelle deltakelsen styrker 17.mai-feiringens levedyktighet i globalisert verden.

– I en tid med økt globaliseringen, er 17.mai-feiringen ofte blitt sett på som noe veldig nasjonalistisk, gammeldags og avleggs. Men innvandrernes entusiastiske deltakelse viser at feiringen er i stand til å tilpasse seg den internasjonale utviklingen, og det vil forlenge feiringens liv, sier Ånund Brottveit, forsker ved Diakonhjemmet Høyskolesenter.

Ifølge Brottveit gjør det religiøse fraværet den nasjonalistiske feiringen mer inkluderende enn man skulle tro. – Det er slående hvor positive innvandrerne er til 17.mai-feiring. For dem handler det om å føle seg integrert i et fellesskap mellom borgere som har sikret seg rettigheter gjennom norsk grunnlov. Deres tolkning av feiringen stemmer godt overens med Wergelands definisjon av feiringen, sier Brottveit.

Les hele saken: Feirer i bunad