Plan mot rasisme i Kristiansand

Bakgrunnen for den nye rapporten er at Kristiansand på 90-tallet og rundt 2000 hadde mye rasistisk motivert vold, skriver Fædrelandsvennen.

Politikerne ønsket hjelp til å analysere situasjonen og til å finne tiltak som kan forebygge og bekjempe voldelige konflikter og nynazistisk virksomhet.

En målsetting er å få innvandere bedre integrert så grunnlaget for konflikt skal bli redusert. Språk er hovednøkkelen. Derfor foreslår forskerne at Kristiansand bør innføre pliktig, nivåbasert norskopplæring.

Onsdag skal formannskapet behandle den nye rapporten, som blant annet foreslår følgende:

Opprette et oppsøkende team som kan fange opp problemungdom og motivere dem til å gjøre noe positivt med sine liv.

Voksne må få hjelp til å utøve sin foreldreautoritet.

Politikerne må motvirke at rasistiske/nazistiske grupper bruker Kristiansand som samlingssted, og gripe inn dersom lokale tapermiljøer bruker rasisme/nazisme i rekrutteringen.

Gi økonomisk tilskudd til frivillige organisasjoner som inkluderer grupper med særlige behov.

Tilstrebe variert boligutbygging i alle bydeler.

Etablere «Ambulerende lærer» som underviser minoritetsspråklige voksne i norsk på arbeidsplassen.

Tilby kvalifiserende kurs, og styrke arbeidet med realkompetansevurdering.

Ha forsøk med gratis barnehagetilbud i boområder med mange minoritetsspråklige, og samtidig gi mødrene opplæringstilbud.