Innvandrere mister jobben oftere

Stadig flere mister jobben, og verst er det for innvandrere. Det viser fersk statistikk fra SSB.

Totalt økte den registrerte ledigheten blant innvandrere fra 7,9 prosent i februar 2002 til 9,8 prosent i februar i år.
For hele landets befolkning steg ledigheten fra 3,0 prosent til 3,9 prosent, viser fersk SSB-statistikk.

Ledigheten er høyest blant innvandrere fra Afrika, på hele 17,8 prosent. Deretter følger innvandrere fra Asia og Øst-Europa, med en ledighet på henholdsvis 12,8 og 11,1 prosent.

Innvandrere fra Norden og Vest-Europa har en ledighet på henholdsvis 4,6 og 4,8 prosent.