Kritiserer ny rasismeplan i Kristiansand

0Shares

Hun mener kommunen må sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra innvandrergrupper, næringslivet, HiA og kommunen som kan utarbeide en konkret tiltaksplan for Kristiansand.

– For det eneste konkrete som foreslås i rasismeplanen er tvungen norskopplæring, resten er vage og luftige målsettinger, beklager Simonsen.

– I dag sløser vi med innvandrernes ressurser. En rasismeplan for Kristiansand må ha tiltak for hvordan vi skal slippe innvandrerne til i samfunnet med hele sin annerledeshet, sier Simonsen.

Rasismeplanen er nå til behandling i alle partigruppene, og skal deretter behandles i bystyret.