Rekordsmitte i fjor

0Shares

Av 205 er 137 personer (67 prosent) av utenlandsk opprinnelse, og gjaldt særlig asylsøkere og innvandrere.

Samtlige var smittet før de kom til Norge, og nesten 90 prosent var smittet heteroseksuelt.

De siste fem årene har antallet hiv-diagnostisterte asylsøkere og innvandrere økt betydelig, mens antallet norskfødte og innvandrere som smittes mens de er bosatt i Norge, har vært stabilt i om lag ti år.