Krav om minsteinntekt for å hente ektefelle

0Shares

Hensikten er å redusere risikoen for å bli tvangsgiftet.

– Dette er et ledd i Regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap. Vi mener at kvinner som har fylt 23 år i større grad vil kunne motstå press fra foreldrene. De skal ha hatt muligheten til enten å jobbe eller å studere før de fyller 23 år, sier Kristin Ørmen Johnsen, statssekretær i Kommunaldepartementet.

– Vi har fått signaler fra Stortinget om at de ønsker innstramning på regler for familiegjenforening. Derfor har vi bred politisk støtte for dette, sier kommunalminister Erna Solberg til Aftenposten Aften.

SV har forståelse for de fleste punktene i forslaget, men mener likevel at det er enkelte punkter som bør revurderes.

– Vi har diskutert dette i vårt minoritetsspråklige utvalg og forstår hensikten med dette. Men det som er problematisk, er at dette også vil gjelde studenter. Vi er redd studenter med flerkulturell bakgrunn skal droppe studiene for å tjene nok til å få ektefellen til Norge, sier Akhtar Chaudhry, SVs bystyrerepresentant til Aftenposten. Han viser også til problemer knyttet til økende arbeidsledighet blant innvandrere.