Får dårligere tilbud

Voksenopplæringa skal kutte over 6 millioner kroner neste skoleår. Dermed får nyankomne flyktninger ikke lenger opplæring på sitt morsmål i Skien, melder NRK.

De funksjonhemmede vil også miste muligheten vil å vedlikeholde grunnleggende norsk- og mattematikkkunsskaper som følge av budsjettkuttene, på tross av at dette er en lovfestet rett.