4 av 10 menn støtter muslim-nekt

Entreprenør Olav Øyes nei til å ta oppdrag for en muslim får støtte fra 40 prosent av norske menn, skriver VG.

I en landsomfattende meningsmåling, som Omnijet utførte på oppdrag for VG blant 724 nordmenn i går kveld, går det frem at totalt 31 prosent støtter den politianmeldte entreprenørens syn.

Huseier Kashif Ahmad (27) trodde knapt sine egne øyne da entreprenøren nektet å bygge garasje fordi Ahmad er muslim.

Assisterende direktør Manuela Ramin-Osmundsen i UDI mener tallene viser at det er stort behov for mer holdningsskapende arbeid, og at folk må gjøres oppmerksom på at lovverket forbyr religiøs diskriminering.

Tallene viser også at det er særlig i de eldre aldersgruppene Olav Øye har støtte i befolkningen.

Totalt er 29 prosent av befolkningen blitt mer skeptiske til muslimer etter terrortrusselen fra al-Qaida. Geografisk er det Oslo-folk som i størst grad har økt sin skepsis.

Mens 54 prosent av befolkningen ikke har endret sin oppfatning, er nesten 10 prosent blitt mindre muslim-skeptiske etter truslene.