Nazi-dåp i Fredrikstad

Vigrid-leder Tore W. Tvedt har selv vært i Fredrikstad for å rekruttere ungdommer til sin høyreekstreme organisasjon.

Ryktene om at ungdommer med innvandrerbakgrunn var på vei fra en kommunedel til en annen for et avgjørende «slag» med høyreekstreme, ble tatt så alvorlig at politi, barnevern og en ungdomsskole gikk til felles mobilisering.

– Tre-fire elever er ganske sikkert aktivt med i Vigrid. I tillegg finnes det et mindre antall som tenderer til å kunne bli med. Blant de aktuelle er det også enkelte jenter, sier Ungdomsskoleinspektøren i distriktet.

For å forhindre ytterligere rekruttering til Vigrid-miljøet i tiden fremover, mener han det er viktig at politiet er synlige.

– Ungdom i denne alderen må forstå at de ikke kan få lefle med høyreekstreme krefter uten at noen bryr seg. Derfor er det viktig at politiet viser at de er til stede og har miljøene under oppsikt, sier inspektøren.