Innvandrer-gründere foretrekker å jobbe for seg selv

–Arbeidsledighet synes å være den viktigste motivasjonen for at personer med minoritetsbakgrunn starter egen bedrift. Men også mistrivsel i annen jobb, ønsket om selvstendighet og ønsket om å tjene mer penger er viktige årsaker, sier forsker Anne Krogstad ved Institutt for Samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

En av fire sier at de jobber mer enn 12 timer hver dag, mens over halvparten oppgir at de jobber mellom 8 og 12 timer. Samtidig sier de fleste at det har vært vanskelig å sette seg inn i hele regelverket for å etablere en bedrift i Norge.

87 prosent oppgir i undersøkelsen at de ønsker at både sønnene og døtrene deres skal ta høyere utdanning og skaffe seg andre typer yrker.