Ledigheten stiger fortsatt

Arbeidsledigheten fortsatte å øke i mai.

Vet utgangen av måneden var det registrert totalt 87.000 helt ledige arbeidssøkere. 3,7 prosent av arbeidsstyrken er nå helt uten arbeid.

Arbeidsledigheten øker i alle fylker og innen alle yrkesgrupper. Problemer innen industrien har medført spesielt sterk vekst i ledigheten langs kysten i Sør-Norge.

Dem med invandrerbakgrunn sliter mest siden dem som oftest ikke er godt nok “kvalifisert”.