Innvandrere utdanner seg til omsorgsjobber

-Vi slår to fluer i ett smekk; vi får innvandrere ut i fornuftig arbeid, og avhjelper samtidig kapasitetsmangelen i pleiesektoren, sier Olav Høgetveit som representerer Aetat Intro.

– Vi kjørte noen pleieassistentkurs, men så at de ikke ga tilstrekkelig kompetanse for arbeidslivet. Samtidig oppstod det som enkelte omtalte som «omsorgskrisen» i Kristiansand kommune, med fokus på situasjonen i eldre- og pleieinstitusjonene.

Aetat i Kristiansand har kjøpt lærerkapasitet fra Ressurssenteret ved Kvadraturen videregående skole. Resultatet er høyst konkret og samlet i et klasserom i Reinhardt-bygget i Kristiansand: 13 elever med innvandrerbakgrunn, straks ferdige med to års teoriundervisning i omsorgsfaget og klare for sine lærlingplasser.

– Som egentlig skal vare i to år til, men en del av dem har relevant erfaring fra før og vil kunne kutte ned på læretiden, kommenterer Olav Høgetveit til Fædrelandsvennen.

Alle 13, unntatt to som bor i Mandal, er sikret lærlingkontrakt med Kristiansand kommune.